BLOG

Warto się dzielić wiedzą

4 min

WEBCON BPS a inne platformy low-code

Rapid Application Development, Robotic Process Automation, Business Process Management Systems – to wszystko przykłady platform low-code. Na rynku pojawiły się już w latach 90tych, ale ich popularność znacznie wzrosła w ciągu ostatnich paru lat. W tym artykule chcemy pokazać czym WEBCON BPS wyróżnia się na tle innych platform tego typu i czym kupił nasze zaufanie.

Bo nie wszystko udaje się za pierwszym razem

Podczas tworzenia aplikacji przy pomocy rozwiązań typu low-code, gdzie nie znamy dokładnie wszystkich wymagań i rozpoczynamy prace tylko z ideą, modyfikacja aplikacji jest czymś naturalnym.

Powody są różne. Wymagania okazały się mało precyzyjne, przyjęto błędne założenia lub nagle zmieniły się założenia biznesowe. Bez względu na przyczynę musimy być na to gotowi.

WEBCON BPS umożliwia łatwe wprowadzanie zmiany do aplikacji już uruchomionych produkcyjnie. Tak właśnie działa technologia InstantChange™.

Możesz zmieniać logikę procesu, schematy danych, wygląd formularzy – właściwie wszystko – a aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Ze zmodyfikowanej wersji aplikacji można korzystać bez konieczności jej ponownego uruchamiania.

Formularze WEBCON BPS

WEBCON - Formularz

Przy każdym wdrożeniu aplikacji musimy skonfigurować formularz z takimi funkcjami jak ukryj/pokaż, edytuj/zablokuj oraz polami które są wymagalne lub opcjonalne, skonfigurowanymi na różne sposoby w zależności od etapu, na którym aktualnie znajduje się obieg.

Zdecydowana większość rozwiązań typu low-code wymaga osadzania wielu wzorów i skryptów w każdym formularzu, przycisku, ekranie.  Powoduje to, że prace związane z utrzymaniem czy rozwojem takiej aplikacji stają się ciężkie i pracochłonne, gdyż szybko powstaje  bałagan nad którym ciężko zapanować.

W WEBCON BPS do określenia, czy dane pole formularza ma być wymagane, edytowalne lub widoczne w danym obiegu, wystarczy zaznaczyć pole wyboru. Eliminuje to 90% uciążliwych czynności związanych z ręcznym tworzeniem  formularzy. Zmiany można wprowadzać niezwykle szybko i łatwo.

Obieg WEBCON BPS

WEBCON - Obieg

Większości narzędzi do zarządzania obiegami charakteryzuje się dużą szczegółowością, zawiera wiele etapów oraz czynności (np. etapy związane z uzupełnieniem formularza przez użytkownika oraz wszystkie czynności które wykonuje system takie jak wysłanie maila, komunikacja z systemem zewnętrznym, wykonanie procedur SQL i inne), przez co nie wiadomo, do czego właściwie ma służyć aplikacja.

Aby użytkownicy biznesowi, a nawet twórcy aplikacji czy programiści mogli dobrze i tak samo zrozumieć dany proces, ręcznie tworzy się prostszy, bardziej ogólny schemat przy pomocy innego narzędzia (np. Visio).

W WEBCON BPS rozwiązano to w inny sposób, schematy obiegów są zaskakująco proste, to ogólny schemat przedstawiający kolejne etapy i ścieżkę przebiegu procesu jest punktem wyjścia. Czynności, które odbywają się w trakcie i pomiędzy poszczególnymi etapami są uwzględnione i dostępne za jednym kliknięciem. Do zaprojektowania procesu i wyjaśnienia jego przebiegu wystarczy jeden interaktywny schemat. Nie trzeba robić wiele razy tego samego. To zdecydowanie współpracę między IT i biznesem.

Większość platform typu low-code charakteryzuje się podejściem liniowym lub sekwencyjnym. Mogą one zawierać zapętlenia, rozgałęzienia lub przeskoki, ale ostatecznie obieg zaczyna się w jednym miejscu, a kończy w drugim. W WEBCON BPS obieg może mieć dowolny kierunek, może się kończyć na wiele różnych sposobów.

Co ważne, „zakończony” wcale nie oznacza „ostateczny”. W razie potrzeby można przywracać instancje już zakończonych obiegów i ponownie je aktywować. Wydawało się, że to koniec pracy, ale nagle trzeba coś poprawić? To się zdarza i nie stanowi już problemu.

Architektura WEBCON BPS

WEBCON - Architektura

Wiele rozwiązań low-code wymaga rozpoczęcia pracy od modelowania danych, nawet jeśli nie do końca jesteśmy wstanie sprecyzować do jakiego celu dążymy i jakie części naszej organizacji będą z tego korzystać.

WEBCON BPS możemy do tego podejść w sposób elastyczny. Zdarza  się że, wiemy jak będzie wyglądać proces czyli jak dany dokument (np. skompilowany Excel z wyceną) krąży po organizacji i chcemy to na początek usprawnić, dzięki czemu zapewniamy organizacji bezpieczeństwo.

Często pracę z biznesem rozpoczynamy od stworzenia formularza do wprowadzania danych, aby rozpocząć systematyczne gromadzenie i przechowywanie informacji, które w przyszłości będą usprawniały lub poprawiały proces, umożliwijąc jego kontrolę, optymalizację oraz automatyzację.

Świetnym przykładem będzie Proces Uzgodnienia Umowy. Często pojawia się potrzeba stworzenia pierwszych, prostych formatek do rejestracji kontrahentów, które w przyszłości rozwiną się do dużych procesów weryfikacji i kontroli bazy kontrahentów. W przypadku takich rozwiązań wprowadzenie do aplikacji pewnych elementów automatyzacji jest możliwe dopiero pod koniec pracy.

Kolejnym problemem architektonicznym dużej części systemów typu low-code jest czas i ilość obiegów. Niektóre systemy czasami nie wiedzą co zrobić lub nawet generują błędy dla elementów w których proces jest „zbyt długi”, lub uruchomienie jednego obiegu zużywa zasoby dostępne dla kolejnego obiegu. Jeszcze inne systemy nie radzą sobie z wieloma jednoczesnymi elementami danej aplikacji.

WEBCON BPS uruchomiony element aplikacji jest domyślnie w stanie spoczynku, nie zużywa zasobów prócz zasobów wykorzystywanych do przechowywania informacji o nim w bazie danych. Procesy takie mogą przebywać latami w krokach innych niż „zakończone”, jeżeli jest taka potrzeba. Dopiero wybudzenie elementu takimi akcjami jak przycisk na formularzu, zaplanowane wydarzenie, wywołanie usług sieci Web, przychodząca wiadomość, akcja wynikająca z innego elementu itp. spowoduje zużywanie jakichkolwiek innych zasobów niż pamięć serwera SQL. Oznacza to że możemy mieć uruchomionych bardzo wiele obiegów jednocześnie.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną platformą WEBCON BPS i w najbliższym czasie planujesz jej wdrożenie we własnej organizacji, zapraszam do kontaktu.

GoNextStage to zespół składający się z doświadczonych konsultantów i wdrożeniowców, którzy na co dzień wspierają firmy w transformacji cyfrowej.

Jak realizujemy projekty?

ZOBACZ WIĘCEJ

CASE STUDY

Poznaj historie naszych Klientów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przejdź na następny poziom biznesu