USŁUGI GONEXTSTAGE

Zapoznaj się z naszymi usługami.

WDROŻENIE APLIKACJI LOW-CODE

Wykorzystanie technologii Low-code pozwala na skuteczną adaptację do zmieniających się potrzeb biznesowych Klientów

Nowa jakość IT

Aby współczesny biznes mógł działać sprawnie w dynamicznie zmieniającym się środowisku, zobligowany jest do szybkiego testowania i wdrażania nowych rozwiązań IT. Ich podstawowym zadaniem jest, optymalizacja i ułatwienie pracy jaką wykonują managerowie jak i podlegli im pracownicy.

Odpowiedzią są platformy low-code (low-code development platform, LCDP). Dzisiaj platformy te wykorzystywane są do projektowania i wdrażania interfejsów użytkownika, projektowania procesów biznesowych oraz ich automatyzacji.

Platformy Low-Code

Platformy low-code eliminują różnice między potrzebami biznesowymi a dostarczonym oprogramowaniem. Oferują szeroką gamę narzędzi i możliwości, które są zróżnicowane w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb profesjonalnych programistów i użytkowników biznesowych. Programiści chcą tworzyć kreatywne rozwiązania złożonych problemów.
Dodatkowo platforma niskokodowa pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć podstawowe aplikacje zwiększające produktywność, a dział IT nadal ma wgląd w środowisko aplikacji danej organizacji.

Low-code – czym się wyróżnia?

  • Szybkość dostarczania (time to business): Tworzenie kodu zredukowane zostało do minimum, korzystamy z gotowych elementów, które w żaden sposób nie ograniczają nas w budowaniu skomplikowanych i funkcjonalnych rozwiązań. Oszczędzamy nie tylko czas, ale także minimalizujemy koszty, które związane są z tworzeniem aplikacji. Dzięki platformom niskokodowym możemy łatwo wprowadzać zmiany do uruchomionych rozwiązań na środowisku produkcyjnym.
  • Zwinność:: Dzięki platformom low-code możemy tworzyć aplikacje metodą iteracyjną, czyli stopniowo udoskonalać, zmieniać oraz przerabiać elementy produktu lub wielu produktów na raz, tak aby pracować i skupiać się na całościowym obrazie tworzonego systemu.
  • Zaangażowanie: Kolejne wydania aplikacji pozwalają użytkownikom biznesowym na szybkie zapoznanie się z nowymi funkcjonalnościami. Dzięki temu na bieżąco możemy konsultować i wdrażać zmiany w rozwiązaniu. Skrócony czas kolejnych wydań i sprawne wprowadzanie modyfikacji, daje użytkownikom biznesowym poczucie wpływu na ostateczny kształt i zakres wdrażanego rozwiązania.

Jak realizujemy projekty?

ZOBACZ WIĘCEJ

CASE STUDY

Poznaj historie naszych Klientów

BLOG

Warto dzielić się wiedzą

E-doręczenia a proces obsługi korespondencji w firmie

1. Czym są e-Doręczenia? Wprowadzenie e-Doręczeń to prawdziwa rewolucja w…

2 min

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przejdź na następny poziom biznesu