PROVEN BUSINESS LOGIC - ROZWIĄZANIA GONEXTSTAGE

Procesy, które najczęściej digitalizujemy.

Rozwiązania

PROCESY HR

1)

Onboarding & offboarding pracownika – aplikacja zawiera takie procesy, jak: wnioskowanie o przyjęcie pracownika, akceptację, statusowanie rekrutacji, wybór kandydata, określenie warunków pracy, przygotowanie stanowiska, proces onboardingu w firmie. Drugim procesem jest rejestracja wypowiedzenia z całym procesem karty obiegowej dla pracownika i monitorowaniem jej realizacji.

2)

Delegacje – standardowy proces akceptacji wyjazdów służbowych wraz z procesem rozliczania podróży. W procesie rejestrowane są wszystkie koszty dotyczące delegacji z możliwością ewidencji faktur z delegacji. Następnie na podstawie automatycznego wyznaczenia diet przeprowadzane jest pełne rozliczenie delegacji w dziale księgowym.

3)

Urlopy (nieobecności) – standardowy proces planowania urlopów i rejestracji urlopów przez pracownika. Uwzględnia odpowiednią ścieżkę akceptacji oraz archiwizację wniosków, a także monitoruje dostępne dni urlopowych dla pracownika na dany rok.

4)

Teczka osobowa – ewidencja dokumentów kadrowych pracownika w formie prostego rejestru z procesem sprawdzania i opisywania dokumentów. Monitorowanie terminów ważność danych dokumentów.

5)

Portal Pracowniczy – interfejs wizualizujący dane z systemów kadrowych np. z systemów ERP. Aplikacja pobiera paski płacowe wraz z dokumentami PIT i IMIR.

6)

Ocena pracownika – aplikacja zwiera procesy wyznaczania celów okresowych oraz proces ich rozliczenia z całą ścieżką akceptacji i rewizji zgodnie z procedurami Klienta.

7)

TimeSheet – aplikacja umożliwiająca ewidencję godzin pracy w ujęciu projektowym, w podziale na zadania projektowe. Proces polega na rejestracji miesięcznego TimeSheet, podlegającego akceptacji na końcu miesiąca.

PROCESY HR

Pobierz pełną listę procesów GoNextStage

Pobierz PDF

CASE STUDY

Poznaj historie naszych Klientów

BLOG

Warto dzielić się wiedzą

E-doręczenia a proces obsługi korespondencji w firmie

1. Czym są e-Doręczenia? Wprowadzenie e-Doręczeń to prawdziwa rewolucja w…

2 min

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przejdź na następny poziom biznesu