Polityka prywatności

Warunki korzystania, przetwarzanie danych osobowych i pliki cookie

Operatorem serwisu („Serwis”) jest GoNextStage spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Wiejska 2/6, 00-489 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000796674, NIP 7010937522, REGON 383973993, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł („GoNextStage“).

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do treści na stronie, w szczególności tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do GoNextStage lub stron trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Treści na stronie internetowej są udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptują Państwo te warunki.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie i / lub inne prawa.

Znaki towarowe i marki GoNextStage mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody GoNextStage.

Wykorzystanie treści na stronie internetowej

Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody GoNextStage.

W razie potrzeby mogą Państwo tworzyć tymczasowe kopie treści na tej stronie internetowej. Mogą Państwo również wydrukować treści ze strony internetowej GoNextStage, o ile jest to uzasadnione dla użytku osobistego. Mogą Państwo podawać link do strony internetowej GoNextStage. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie internetowej jest zabronione.

Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie GoNextStage.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, (dalej zwanego RODO), jest GoNextStage spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Wiejska 2/6, 00-489 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000796674, NIP 7010937522, REGON 383973993, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny GoNextStage.com, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług GoNextStage.com.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu (jeżeli został podany), nazwa firmy (jeżeli została podana), adres IP, a także przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Są to dane niezbędne do komunikacji z klientem, realizowania wysyłki newslettera oraz obsługi ewentualnych zapytań ofertowych. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Lp. Rodzaj i cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1 Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania i przesłanie newslettera)

[imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, email, adres IP]

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy do czasu anulowania subskrypcji lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
2 Statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług)

[adres IP]

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3 Dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług [adres IP] art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Pozostałe rodzaje danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody w celach wyraźnie określonych w treści tej zgody.

Komu możemy przekazać dane osobowe

Dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie GoNextStage, przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z GoNextStage i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez GoNextStage. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google, Facebook), dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych.
  2. podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Pliki Cookies

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniach Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp, jest GoNextStage oraz partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, agencje reklamowe lub inni usługodawcy.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów GoNextStage. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Najczęściej są to informacje na temat urządzenia i najczęściej są wykorzystywane, aby witryna działała zgodnie z preferencjami Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

GoNextStage informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, które dane osobowe przetwarzamy

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków GoNextStage wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Realizując prawo dostępu do danych są Państwo uprawnieni do uzyskania od GoNextStage potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez GoNextStage, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do sprostowania danych są Państwo uprawnieni do żądania od GoNextStage sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych są Państwo uprawnieni do żądania od GoNextStage usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania są Państwo uprawnieni do żądania od GoNextStage ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający GoNextStage zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo do uzyskania od GoNextStage w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które Państwo dostarczyli GoNextStage. Ponadto, mają Państwo prawo zażądać, aby GoNextStage przesłała innemu administratorowi Państwa dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Wspólnota przetwarza na podstawie Państwa zgody lub na podstawie zawartej z Państwem umowy.

Realizując prawo do sprzeciwu są Państwo uprawnieni do wniesienia z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GoNextStage w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu GoNextStage jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z administratorem pod adresem podanym powyżej.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest odpowiednio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych przez GoNextStage, prosimy kontakt drogą pisemną pod adresem siedziby GoNextStage podanym powyżej.