PROVEN BUSINESS LOGIC - ROZWIĄZANIA GONEXTSTAGE

Procesy, które najczęściej digitalizujemy.

Rozwiązania

ADMINISTRACJA

1)

Kancelaria – proces obiegu korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej od automatycznego pobierania z e-mail/skaner przez dekretacje na osoby/działy/grupy, aż po przyjęcie przez odpowiednich właścicieli biznesowych…

2)

Proces uzgadniania umów – rozbudowany proces zarządzający całym cyklem życia umowy w organizacji. Proces rozpoczyna się od rejestracji i możliwość wygenerowania umowy z szablonu firmowego. Następnie odbywa się…

3)

Centralny rejestr umów/kontraktów – centralny rejestr wszystkich umów w organizacji. Rejestr monitoruje termin zakończenia umowy i określa status kontraktu.

4)

Biuro zarządu – Rozbudowana aplikacja zawierająca zbiór procesów takich jak: proces wniosków na zarząd, rejestr posiedzeń z procesem głosowania tajnego lub jawnego, proces poleceń, rejestr uchwał, protokołów i pełnomocnictw.

5)

Obieg pełnomocnictw – proces pozwalający na złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa dla danych czynności biznesowych i prawnych. Aplikacja umożliwia automatyczne generowanie pełnomocnictw ze wzoru oraz…

6)

Kancelaria prawna – proces polega na rejestracji i zarządzaniu zleceniami prawnymi zgłoszonymi przez inne działy w organizacji. Proces pozwala…

7)

Zapotrzebowania – proces umożliwiający zbieranie i zarządzanie rejestrowanymi przez dział/oddziały zapotrzebowaniami na produkty/usługi. Proces po rejestracji przechodzi przez akceptację przełożonych…

ADMINISTRACJA

Pobierz pełną listę procesów GoNextStage

Pobierz PDF

CASE STUDY

Poznaj historie naszych Klientów

BLOG

Warto dzielić się wiedzą

E-doręczenia a proces obsługi korespondencji w firmie

1. Czym są e-Doręczenia? Wprowadzenie e-Doręczeń to prawdziwa rewolucja w…

2 min

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przejdź na następny poziom biznesu