BLOG

Warto się dzielić wiedzą

4 min

Proven Business Logic – wzorce projektowe dla procesów biznesowych

Będąc partnerem wspierającym Klientów w zakresie cyfrowej transformacji procesów, doskonale rozumiemy dylemat każdego przedsiębiorstwa stojącego przed wyborem oprogramowania do realizacji projektu cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych: skorzystać z gotowego, dostępnego na rynku oprogramowania czy zbudować dedykowane rozwiązanie?

Oczywiście – to zależy 🙂. Obie opcje zapewniają szereg korzyści, ale również obciążone są pewnymi wadami. A co, jeśli udałoby nam się połączyć korzyści obu wariatów minimalizując przy tym ich słabe strony?

Istnieje również trzecia opcja, która zmienia zupełnie warunki opisanego powyżej dylematu: oprogramowanie klasy low-code – czyli platformy do szybkiego i intuicyjnego wytwarzania aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw, które może być w pełni dostosowane do unikalnych potrzeb firmy. I to bez konieczności zatrudniania dużej liczby wysoko wykwalifikowanych ekspertów czy ponoszenia wysokich kosztów wytworzenia i utrzymywania takiego oprogramowania przez softwarehouse.

Ale czy jest to właściwy wybór dla Twojej organizacji?

Z tego artkułu dowiesz się czy wybierając platformę low-code możesz skorzystać z gotowych, sprawdzonych u innych Klientów aplikacji biznesowych. Podzielimy się z Tobą również naszymi doświadczeniami z wykorzystania w projektach gotowych wzorców procesów biznesowych zbudowanych w GoNextStage oraz podpowiemy, kiedy takie podejście nie będzie najlepszym rozwiązaniem i lepiej skupić się na budowie swojej aplikacji od zera.

Zalety wykorzystania gotowych aplikacji BPM (COTS) w Twojej firmie

Do najważniejszych zalet gotowych aplikacji realizujących wybrane procesy biznesowe takich jak obieg faktur, obieg zamówień, obieg wniosków urlopowych, delegacji czy umów na pewno należą: szybka dostępność oraz przewidywalna cena. 

Wielu Klientów chce skorzystać ze sprawdzonych aplikacji, z których korzystają już inne firmy lub konkurencja. Popularnym rozwiązaniem jest wybór modelu chmurowego Software as a Service (SaaS), gdzie unikamy konieczności ponoszenia osobnych kosztów infrastruktury IT. To zdecydowanie walor, który docenią szczególnie Klienci z sektora SMB. Model SaaS ma również dodatkowe zalety: wszystkie aktualizacje oprogramowania, z którego korzystamy dokonują się automatycznie i są realizowane bezpośrednio przed producenta. Teoretycznie więc nie mamy się czym martwić. Dość często spotkamy się również z sytuacją, w której nasi Klienci, korzystający do tej pory wyłącznie z systemu klasy ERP, zakupują rozwiązanie BPM (Business Process Management) od producenta platformy ERP. Swego czasu na rynku wielu producentów systemów ERP oferowało dodatkowe moduły pokrywające obszar BPM, oferując w tym również funkcjonalności OCR i DMS, gwarantując pełną integrację z posiadanym już system ERP. Rzeczywistość nie była jednak tak kolorowa i kilka takich projektów zdarzyło nam się już migrować do dedykowanej platformy BPM. Jakie były główne przyczyny takich decyzji? Zapraszam do kolejnego akapitu artykułu, w którym przyjrzymy się nieco dokładniej wadom i ograniczeniom gotowych aplikacji BPM.

Czas na zmiany, czyli kiedy gotowe aplikacje BPM mogą nie spełnić potrzeb Twojej organizacji

Razem z rozwojem biznesu firmy, zmianie ulegają również procesy biznesowe. Firma zatrudnia nowych pracowników, dynamicznie rozrasta się struktura organizacyjna. Otwierane są kolejne oddziały firmy, przybywa gromadzonych przez użytkowników danych i dokumentów. Firma wdraża kolejne procedury i próbuje zapanować nad wewnętrznymi procesami. To może być jeden ze scenariuszy, kiedy gotowe aplikacje BPM, które do tej pory były wykorzystywane w Twojej firmie przestaną być wystarczające. A posiłkowanie się współdzielonym dyskiem sieciowym do wymiany plików i korespondencja e-mailowa przestaje efektywnie działać. Jeśli do tego niezbędne będzie dostawanie obecnych procesów do zmieniających się potrzeb biznesowych lub integracji obecnych aplikacji z innymi systemami IT to sprawa zaczyna się poważnie komplikować. To może być moment, w którym warto poważnie zastanowić się nad „przesiadką” z gotowych aplikacji na rozwiązania klasy low-code, bardziej elastyczne, które można szybko dostosować do zmieniającego się otoczenia biznesowego firmy, które zapewnią łatwiejsze możliwości integracji z innymi platformami IT i przede wszystkim połączenie wszystkich procesów biznesowych w jeden ekosystem, dający pełniejsze spojrzenie na daną sprawę (360 Business View).

Do istotnych ograniczeń gotowych aplikacji należy fakt, że z pewnością nie spełnią wszystkich stawionych przed im oczekiwaniom biznesowym. Trzeba więc będzie, idąc na pewien kompromis i dostosować się do oprogramowania, z którego korzystamy. Zmiany i cusotmizacje mogą okazać się kosztowne lub całkowicie niemożliwe do realizacji.  Zdarza się, że metody i możliwości integracji również są ograniczone. Do tego dochodzą kwestie skalowalności i wydajności – przy dynamicznie rozwijającej się organizacji mogą być one nie wystarczające.

Czym są Proven Business Logic Applications?

Doradzając wielu Klientom, obserwujemy ten problem z różnych perspektyw: wybór „pudełkowych” rozwiązań czy inwestycja w platformę low-code i ich budowa we własnym zakresie? A może zlecenie budowy takiej aplikacji do softwarehouse’u?

Bazując na naszym doświadczeniu i pozyskanym know-how w licznych projektach prowadzonych przez konsultantów GoNextStage z zakresu optymalnego wdrożenia danego procesu w organizacji stworzyliśmy Proven Business Logic Applications. Czyli kilkadziesiąt gotowych procesów przetestowanych w warunkach produkcyjnych u Klientów. Procesy te, tworzą wzorce projektowe – Proven Business Logic (PBL), które stanowią punkt wyjścia dla kolejnych projektów i wdrożeń.

Procesy PBL są więc zbiorem najlepszych praktyk danej aplikacji: odpowiadają na merytoryczne potrzeby i oczekiwania biznesowe, zawierają esencję procesu w postaci uniwersalnego schematu – wzorca procesu. Reguły biznesowe i formularze w procesie zaprojektowane są tak by spełnić oczekiwania stawiane przez najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki temu, że wszystko opiera się na platformie low-code, łatwo podczas wdrożenia dopasować je do potrzeb nowego Klienta. Metoda prowadzenia projektu wdrożenia z wykorzystaniem PBL pozwala na prowadzenie analizy FIT&GAP, w odniesieniu do gotowego wzorca procesu, zapewniając szybkie dostosowanie i uruchomienie Go-Live.

Jak skutecznie przeprowadzić projekt z wykorzystaniem Proven Business Logic Application? Metodyka realizacji projektu

Projekty z wykorzystaniem Proven Business Logic realizujemy metodyką korzystającą z elementów DSDM (ang. Dynamic System Development Method). Solidne podstawy dotyczące wymagań dla aplikacji opracowujemy z Klientem na etapie analizy i iteracyjne wytwarzamy aplikacje na etapie Design&Develop. Następnie przechodzimy przez fazę testów UAT (User Acceptance Test) i uruchomienie produkcyjne (Go-Live).

Podczas warsztatów analitycznych wykorzystujemy wzorce procesów PBL (Proven Business Logic), które są później dostosowywane do wymagań Klienta w fazie Design&Develop. Etap Design&Develop korzysta z metodyki wytwarzania Scrum, z cyklicznymi spotkaniami grupy projektowej składającej się z konsultantów GoNextStage oraz przedstawicieli Klienta.  Podczas spotkań prezentowane są efekty prac i wykonane zadania z wspólnie zdefiniowanego backlogu projektu, a także planowane są kolejne sprinty projektu.

Przykłady gotowych aplikacji Proven Business Logic GoNextStage

W opisany w poprzednich akapitach sposób przeprowadziliśmy już wiele projektów.  Cechowała je przede wszystkim, szybka i sprawna realizacja, przypominająca w czasie trwania wdrożenie gotowej „pudełkowej aplikacji”. Zdecydowaną korzyścią, docinają przez Klienta, była możliwość natychmiastowego dopasowania (już przy etapie wdrożenia) aplikacji do wymagań Klienta, pozyskanych podczas warsztatów analitycznych.

Jeśli chciałbyś zapoznać się z listą naszych gotowych aplikacji PBL, znajdziesz ją poniżej 👇
Autorzy:

Jak realizujemy projekty?

ZOBACZ WIĘCEJ

CASE STUDY

Poznaj historie naszych Klientów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przejdź na następny poziom biznesu