Pozostałe procesy

Procesy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Aktualizacja przepisów prawa dotyczącego zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz prac zarządów i rad nadzorczych pozwala obecnie przeprowadzać spotkania zarządów spółek i rad nadzorczych w sposób zdalny.
Nasza aplikacja w pełni wspiera taką formę pracy: pozwala w sposób zdalny obsłużyć rejestrację i procedowanie wniosków, przeprowadzanie głosowań w trybie jawnym i tajnym, a także zapewnia w podpis cyfrowy dla publikowanych przez zarząd bądź radę uchwał i rozporządzeń.

Procesy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Aplikacja Biuro Zarządu zapewnia spójne środowisko pracy wszystkich zaangażowanych uczestników. Standaryzuje cały proces przygotowania, rejestracji, opiniowania i akceptacji wniosków kierowanych na Zarząd. Członkom Zarządu i Rady umożliwia zdalne głosowanie, zarówno w trybie jawnym jak i tajnym. Wspiera proces publikacji Uchwał i Rozporządzeń.

Więcej na naszym blogu.

Wypełnij formularz

  Najważniejsze korzyści biznesowe

  Standaryzacja procesu przygotowania, rejestracji, opiniowania i akceptacji wniosków kierowanych nazZarząd

  Szybsza realizacja zadań w procesie procedowania wniosków dzięki automatycznym powiadomieniom 

  Możliwość głosowania członków zarządu w trybie jawnym i tajnym

  Wykorzystanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego do autoryzacji publikowanych uchwał/zarządzeń  

  Cyfrowe repozytorium Uchwał/Zarządzeń

  Dynamiczne raporty i zestawienia pozwalające kontrolować i monitorować status wszystkich wniosków, uchwał i zarządzeń 

  Skontaktuj się z nami

  GoNextStage Sp. z o.o. 

  NIP: 701-093-75-22

  ul. Wiejska 2 lok. 6
  00-489 
  Warszawa

  ul. Lęborska 3B
  80-386 Gdańsk

  +48 604 623 330
  +48 666 218 418

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez GoNextStage Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

    cross
    cross