Proces Zarządzania Umowami

Kluczowymi procesami, które wyróżniamy w zakresie aplikacji Zarządzania Umowami jest Proces Uzgadniania Umów oraz Centralny Rejestr Umów. Te dwa procesy połączone ze sobą pozwalają nam zarządzić całym cyklem życia umowy.  Od generowania nowej umowy z szablonów, po archiwizację i monitorowanie ostatecznej, podpisanej z Klientem wersji.

Proces Zarządzania Umowami

Jest jednym z kluczowych procesów operacyjnych każdej firmy. Wszyscy przedsiębiorcy zawierają kontrakty ze swoimi klientami, partnerami czy dostawcami. To jeden z tych procesów, który angażuje wielu pracowników w organizacji, dlatego jego automatyzacja i usprawnienie przyniesie szybkie i wymierne korzyści.

Najważniejsze korzyści biznesowe

Jedno narzędzie dla wszystkich zaangażowanych w proces obiegu umów w organizacji

Pozwala lepiej kontrolować koszty i przychody powiązane  z umowami

Generowanie umów z szablonów

Ewidencja ryzyk i komentarzy do umowy

Role i uprawnienia definiowane zgodnie z matrycą uprawnień i strukturą organizacyjną

Integracja z systemami zewnętrznymi (ERP,CRM)

Skraca czas negocjacji i podpisania umowy

Pełna integracja z platformami do podpisu cyfrowego

Powiadomienia pilnujące terminów realizacji zadań

Równoległe opiniowanie zapisów umowy

Wbudowane raporty dotyczące wszystkich zarejestrowanych umów w obiegu

Możliwe powiązanie z innymi procesami (budżetowanie, obieg faktur, proces Kontrahenta)

Najważniejsze etapy procesu zarządzania umowami:

1) Przygotowanie umowy
2) Rejestracja umowy w procesie uzgadniania
3) Przydzielanie umowy do wybranych działów do zaopiniowania
4) Weryfikacja prawna i merytoryczna
5) Proces akceptacji wewnętrznej
6) Podpis cyfrowy umowy i wysyłka do Klienta
7) Monitorowanie statusu umowy, powiązanie z innymi procesami
8) Zarządzanie pełnomocnictwami, aneksami i zabezpieczeniami

Przeczytaj więcej na naszym Blogu

Spotkajmy się

  Skontaktuj się z nami

  GoNextStage Sp. z o.o. 

  NIP: 701-093-75-22

  ul. Wiejska 2 lok. 6
  00-489 
  Warszawa

  ul. Lęborska 3B
  80-386 Gdańsk

  +48 604 623 330
  +48 666 218 418

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez GoNextStage Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

    cross
    cross