PROVEN BUSINESS LOGIC - ROZWIĄZANIA GONEXTSTAGE

Procesy, które najczęściej digitalizujemy.

Rozwiązania

Procesy finansowo-księgowe

1)

Zakupy – aplikacja pozwala na rejestrację wniosków zakupowych oraz ich dalszą akceptację. Z wniosków startowane są oddzielne podprocesy zamówień dla danego kontrahenta, z których generowany jest dokument PO. Realizacja zamówień może być monitorowana przez powiązanie ich z fakturami. Istnieje również możliwość integracji procesu z ERP oraz z innymi procesami, tj. obiegiem ofert, obiegiem umów i innymi.

2)

Obieg faktur kosztowych – proces rozpoczyna się od przechwytywania faktur z różnych źródeł, którymi mogą być: skaner, mail lub KSeF. Następnie wykonywana jest weryfikacja (w tym rozpoznanie OCR) oraz przydzielenie faktury do odpowiedniego właściciela biznesowego. Dalej obieg przechodzi przez opis merytoryczny ze wstępną dekretacją kosztów oraz etapy akceptacji i weryfikacji ostatecznej w dziale finansowo-księgowym.

3)

Projekty inwestycyjne – proces rozpoczyna się od rejestracji projektów inwestycyjnych zawierających wszystkie parametry finansowe oraz od integracji z planami budżetowymi. Obieg zawiera wieloetapowy proces akceptacji. Realizacja zaakceptowanego projektu monitorowana jest dzięki integracji z procesem faktur. Budżet projektów podlega rewizji i aktualizacji przy użyciu oddzielnych podprocesów. Zamykanie projektu inwestycyjnego może inicjować proces środków trwałych.

4)

Budżetowanie – aplikacja umożliwiająca tworzenie planów budżetowych dla MPK-ów lub projektów na dany rok w podziale na wymiary budżetowe oraz miesiące. Proces zawiera akceptację planów oraz funkcje rewizji i aktualizacji budżetów. Po zatwierdzeniu planu użytkownik może monitorować jego alokację i wykorzystanie przez integrację z procesami zamówień, umów i faktur.

Procesy finansowo-księgowe

Pobierz pełną listę procesów GoNextStage

Pobierz PDF

CASE STUDY

Poznaj historie naszych Klientów

BLOG

Warto dzielić się wiedzą

E-doręczenia a proces obsługi korespondencji w firmie

1. Czym są e-Doręczenia? Wprowadzenie e-Doręczeń to prawdziwa rewolucja w…

2 min

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przejdź na następny poziom biznesu