Procesy finansowe

Dobrze działające procesy finansowe nie tylko skutecznie wspierają realizację strategii biznesowych, ale także ułatwiają codzienne podejmowanie decyzji biznesowych. Współcześnie, niezwykle ważna jest precyzja i szybkość podejmowania trafnych decyzji opartych na wiarygodnych i aktualnych danych finansowych.

Proces zapytań ofertowych

Zespoły zajmujące się zakupami i przetargami najczęściej pracują według ściśle określonych procedur i procesów. Aplikacja zapytań ofertowych pozwala zdigitalizować te procesy i efektywnie zarządzać etapami zbierania, analizy i wyboru ofert od kontrahentów. Znormalizowanie i ustrukturowanie procesu, pozwala na dystrybucje zapytań do Kontrahentów, precyzyjne porównywanie ofert oraz dalszą akceptację z etapami wyboru.

Spotkajmy się

  Najważniejsze korzyści biznesowe

  Ustandaryzowanie procesu zapytań ofertowych w organizacji
  Automatyczne porównywanie ofert
  Baza ofert kontrahentów z pełną historią rejestracji i zmian warunków ofertowych
  Generowanie i publikowanie zapytać ofertowych dla użytkowników zewnętrznych
  Integracja z procesem zamówień i obiegu umów
  Możliwość rozszerzenia o formularze dla użytkowników zewnętrznych wspierających normalizacje ofert

  Proces zamówień wewnętrznych

  Wszystkie koszty organizacji powinny być weryfikowane i akceptowane przed realizacją i rozliczeniem. Dlatego ważnym procesem od strony zarówno operacyjnej jak i kontrolingu finansowego jest właściwy proces zamówień. Aplikacja Zamówienia pozwala na procesowe przeprowadzenie zakupu towaru lub usługi we właściwej korelacji z budżetem, projektem czy umową. Procesy dbają o właściwe ścieżki akceptacji i weryfikacji nowych zamówień.

  Spotkajmy się

   Najważniejsze korzyści biznesowe

   Większa kontrola nad ponoszonymi wydatkami w organizacji
   Możliwość kontroli budżetowej alokowanych kosztów w ramach działu, projektu etc.
   Szybsza realizacja zamówień
   Skrócenie czasu obiegu powiązanych faktur
   Generowanie zamówień z szablonów
   Możliwość tworzenia zamówienia z procesu przetargów lub zapotrzebowania
   Integracja z systemami zewnętrznymi np. ERP, Portal Kontrahenta, BIM360
   Ewidencja warunków zamówień oraz ich przeniesienie na proces umowy

   Proces obiegu i akceptacji faktur

   Proces elektronicznego obiegu faktur kosztowych pozwala zagregować, zarządzać i monitorować wszystkie faktury wpływające do firmy w formie zarówno papierowej i cyfrowej. Zgodnie z obowiązującym procesem akceptacji, faktury trafiają do opisu merytorycznego, akceptacji poszczególnych jednostek organizacyjnych, dekretacji kosztowej, a następnie są archiwizowane i przekazywane do systemu ERP. Obieg faktur pozwala lepiej monitorować i zarządzać przepływem pieniędzy, oraz skraca czas obsługi i opisu dokumentów kosztowych.

   Spotkajmy się

    Najważniejsze korzyści biznesowe

    Rejestracja i monitoring statusu wszystkich faktur wpływających do firmy w formie papierowej i cyfrowej
    Możliwość wykorzystania modułu inteligentnego OCR do automatycznej rejestracji i opisu faktur
    Skrócenie czasu obsługi dokumentów księgowych
    Poprawa “cashlow”, lepsze planowanie i monitoring wydatków firmowych
    Dzięki powiązaniu z procesem akceptacji zamówień akceptacja faktur do zaakceptowanych zamówień odbywa się uproszczoną ścieżką
    Możliwość równoległej akceptacji pozycji kosztowych faktury przez odpowiedzialne jednostki
    Integracja z systemami ERP pozwalająca na ujednolicenie słowników danych i automatyczny eksport
    Cyfrowe archiwum faktur pozwalające odnaleźć faktury po dowolnie zadanych parametrach wyszukiwania
    Dynamiczne raporty i zestawienia pozwalające monitorować status wszystkich faktur oraz diagnozować wąskie gardła procesu celem dalszej optymalizacji

    Pozostałe procesy które digitalizujemy

    Budżetowanie

    Proces ofertowania

    Rozliczanie delegacji

    Proces Kontrahenta

    Zarządzanie Umowami

    Skontaktuj się z nami

    GoNextStage Sp. z o.o. 

    NIP: 701-093-75-22

    ul. Wiejska 2 lok. 6
    00-489 
    Warszawa

    ul. Lęborska 3B
    80-386 Gdańsk

    +48 604 623 330
    +48 666 218 418

      Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez GoNextStage Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

      cross
      cross